Articles by Adrian Tambuyat, OP

Abakada ng pagboto

Bago pa man tayo pumunta sa presinto, inaabiso ang pagdadala ng listahan ng mga napupusuan ng mga kandidato upang hindi na magdagdag pa ng mga sample ballots na nauuwi lamang sa pagdami ng mga basura.

Recent posts

Pin It on Pinterest