Articles by admin

JOINT STATEMENT OF BPI UNIONS

We ask BPI to take on even more ambitious commitments to more urgently end its involvement in coal and gas

Recent posts

#LaudatoSiSunday: Adviento

#LaudatoSiSunday: Adviento

Sa patuloy na pagpapatotoo tayo ay nagiging handa: paggawa ng tama at makatarungan, at pagsunod sa mga utos ng ating Panginoon.

Pin It on Pinterest