Commentary

#LaudatoSiSunday: Adviento

Sa patuloy na pagpapatotoo tayo ay nagiging handa: paggawa ng tama at makatarungan, at pagsunod sa mga utos ng ating Panginoon.

Recent posts

Pin It on Pinterest